Klokken ringer af sig selv?

Indhold

Dette kan skyldes sammenfald med andre elektroniske produkter – Afhjælpes ved at lave ny kodning – Se brugsanvisning, download den nyeste udgave her – Du finder modelnummer på klokkens bagside.